سرویس ها | سمیع سامانه ملی یکپارچه عوارض (خودرو)

سرویس ها

اطلاعات درخواستی جهت دریافت نام کاربری

جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور شهرداری ها می بایست اطلاعات زیر را تکمیل و به صورت مکتوب از طریق شبکه دولت و یا شماره فکس های ۶۶۵۹۴۴۸۲ – ۶۶۵۹۲۷۰۴ – ۶۶۹۰۹۱۹۹ – ۰۲۱ به اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور ارسال نمایند.

استانشهرستانشهرشماره ثابت شهردارینمابر شهرداریکد اقتصادی شهردارینشانی وب سایت شهرداریIp استاتیک شهرداری
آدرس پست الکترونیکی شهرداریکد پستی شهردارینام و نام خانوادگی نماینده تام الاختیارسمت نماینده تام الاختیارکد ملی نماینده تام الاختیارتلفن ثابت نماینده تام الاختیارتلفن همراه نماینده تام الاختیارشماره ثابت واحد آی تی شهرداری

پیش نیاز اتصال به سرویس

  • در ابتدا تمامی شهرداری های کشور می بایست نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار و همچنین ای پی استاتیک جهت ایجاد دسترسی اقدام نمایند .
  • پس از ارسال ای پی اطلاعات نماینده تام الاختیار دسترسی به سرویس مورد نظر ایجاد شده و توکن های نرم افزاری برای شهرداری مربوطه از طریق پیامک ارسال خواهد شد.

فرآیند اتصال

در صورتی که دسترسی شهرداری به سرویس دریافت عوارض ایجاد گردد با وارد نموده آدرس s1.saamie.ir/swagger صفحه سرویس ها در دسترس خواهد بود .

دو سرویس ایجاد توکن و ثبت اطلاعات در دسترس می باشد .

  1. سرویس ایجاد توکن
  2. سرویس ثبت اطلاعات

سرویس ایجاد توکن:

برای دریافت توکن جهت ارتباط با سرویس ها می بایست نام کاربری و کلمه عبور که برای نماینده تام الختیار ارسال می گردد را وارد نمایید .

ورود اطلاعات :

پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور سامانه یک توکن نرم افزاری با اعتبار یک ساعت ایجاد می کند .این توکن می بایستی در تمامی درخواست قرار گیرد .

سرویس ثبت اطلاعات:

این سرویس دارای ۵ متد اصلی ایجاد، دریافت، حذف، ویرایش، و لیست عوارض خودرو می باشد .

با این سرویس سامانه می تواند با توکن دریافتی عملیات CRUD را انجام دهد.