بایگانی‌های اخبار | سمیع سامانه ملی یکپارچه عوارض (خودرو)

عبداله متولی مدیرعامل اتحادیه و مدیراجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور (سمیع) خبر داد: آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایل نقلیه توسط وزارت کشور ابلاغ شد