اتوماسیون شهرداری ها | سمیع سامانه ملی یکپارچه عوارض (خودرو)

اتوماسیون شهرداری ها

ابتدا نماینده هر شهرداری از طریق لینک زیر وارد سامانه اتوماسیون می شود.
ورود به سامانه
در این قسمت نام کاربری و کلمه عبور ارسالی را وارد نموده و گزینه ورود را مطابق تصویر روبه رو بزنید.

در این قسمت شما می توانید پیشخوان که شامل موارد زیر می باشد را مشاهده نمایید:

۱-تایید خودرو   2-لیست شهرداری ها  3-درخواست ها    4-پیام ها  5-تیکت

۱-تایید خودرو

در این قسمت نماینده معرفی شده از شهرداری می تواند لیست خودروهایی که درخواست پرداخت عوارض خودرو داده اند را مشاهده کنند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود مشخصات خودرو به همراه نام مالک قابل رویت است. همچنین وضعیت عوارض خودرو مشخص گردیده است که در حال حاضر تایید شده یا خیر و در انتها گزینه عملیات وجود دارد که در صورتی که وضعیت خودرو تایید شده نباشد فعال است و نماینده شهرداری مربوطه می تواند بعد از بررسی اطلاعات گزینه تایید را بزند تا وضعیت به حالت تایید شده تغییر یابد.

حال اگر وضعیت خودرو توسط شهرداری تایید نشده باشد گزینه تایید خودرو را در قسمت عملیات می زنید تا اطلاعات مالک و خودرو نمایان شود، بعد از چک کردن اطلاعات مالک و خودرو، اطلاعات خواسته شده در تایید خودرو را مانند تصویر زیر وارد می کنید و خودو مربوطه را تایید می کنید.