پرداخت عوارض | سمیع سامانه ملی یکپارچه عوارض (خودرو)

پرداخت عوارض

در صورتی که تا کنون با سامانه سمیع پرداخت عوارض خودرو مربوطه را نداشته اید باید به شهرداری شهر خود مراجعه نمایید.

حال اگر خودرو شما دفعات قبل در سامانه سمیع ثبت گردیده شده باشد وارید لینک زیر شوید.

در این قسمت اطلاعات خواسته شده را پر کرده و گزینه استعلام را می زنید.

بعد از زدن دکمه استعلام مشخصات خودرو به همراه لیست عوارض خودرو مشاهده می کنید.

در انتها مطابق تصویر دو گزینه صدور قبض و پرداخت وجود دارد.

با زدن دکمه پرداخت مستقیم به صفحه ای جهت پرداخت آنلاین عوارض خودرو منتقل می شوید. در صورتی که گزینه صدور قبض را بزنید در انتها برای شما کادری باز می گردد که حاوی شناسه قبض می باشد. شما می توانید با همراه داشتم شماره قبض به دستگاه های کارخوان بانک ملی مراجعه نموده و از آنجا قبض مربوطه را پرداخت نمایید.

در نظر داشته باشید قبض صادر شده تا ۱ روز اعتبار دارد و در صورتی که موفق به پرداخت عوارض نشده اید باید مجدد وارد این قسمت شده و صدور قبض را بزنید.