تماس با ما | سمیع سامانه ملی یکپارچه عوارض (خودرو)

تماس با ما

تماس با سمیع


نشانی
تهران، بالاتر از ميدان توحيد، خيابان باقرخان شرقي، پلاك ۲۳
کدپستی
۱۴۱۹۶۴۷۶۵۴
ارتباط تلفن
۰۲۱ – ۶۲۹۸۲
واحد پشتیبانی
داخلی ۱۵۰ – ۱۵۱ – ۱۵۲ – ۱۵۳
نمابر
۰۲۱ – ۶۶۵۹۴۴۸۲ – ۶۶۵۹۲۷۰۴ – ۶۶۹۰۹۱۹۹